A+ A A-

 

Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Oda Başkanı Servet Evran, 2 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı avukatlık faaliyetlerindeki katma değer vergisi oranlarının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkesini bozduğunu ifade etti. Evran, vergilendirmedeki adaletin temel ilkelerinin bozulmasının, vergiye gönüllü uyumun ortadan kalkmasına sebebiyet vereceğine dikkat çekti. Meslektaşlarının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

08102019evranaciklama.jpg
Haber: Oktay Çayırlı
Muğla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Evran, bazı avukatlık faaliyetlerindeki katma değer vergi oranlarının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Serbest meslek erbaplarının yüzde 18 oranında KDV öderken bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesinin vergi sistemini bozduğuna dikkat çeken Evran, yüksek KDV oranı sorununun çözülmesi gerektiği konusunda hemen hemen tüm serbest meslek erbaplarının hemfikir olduğunu belirtti. Evran, “bir düzenleme yapılacaksa bu düzenleme tüm serbest meslek faaliyetlerini kapsamalıdır” dedi. “KDV’nin indirilmesi, kayıt dışının önlenmesinde önemli bir araç olacaktır. Kayıt dışının önlenmesi için KDV indirimlerini olumlu bulmaktayız” ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Devletin vergi gelirlerinin toplanmasında, her alandaki dijital dönüşümün sağlanmasında ve mali politikaların tabana yayılmasında en önemli ve en ağır görevleri yerine getiren mali müşavirlerin yıllardır dile getirdikleri talepleri, mesleki çıkar elde etme talebi asla değildir.
Talebimiz ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve tüm toplum kesimlerinin bundan katma değer elde etmesidir.
Taleplerimiz;
Ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için mücbir sebep halinin Mali Müşavirler için de geçerli olmasını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir.
Dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir.
Meslek mensuplarımızın beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.
Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgi alması sağlanmalıdır.
Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.
Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır.
Mesleki Sorumluluk Sigortası Primleri gider yazılabilmelidir.
Arabulucunun temel görevi, bir takım müzakere teknikleri kullanarak tarafları masada tutmak ve kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarını sağlamak, ortaya çıkan sonucu ise icra edilebilir bir şekilde zapta bağlamaktan ibarettir. Nitekim mukayeseli hukukta da mali müşavirlerin arabulucu olabileceği kabul edilmiştir.
İş uyuşmazlıklarından sonra ticari uyuşmazlıklarda da arabuluculuğun dava şartı olarak getirildiği gözetilir ise bu konuda son derece deneyimli olan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin de arabuluculuk yapmasının, müessesenin ruhuna daha uygun düşeceği ve bu yolla ihtilafların çözümüne katkı sağlayacağı açıktır.
Muhasebe, ticari, mali ve hukuki konularda uzman ve mesleğinde deneyimli olan meslek mensuplarımıza arabulucu olabilme ve arabuluculuk yapabilme hakkı ivedilikle verilmelidir.
15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 üncü maddesinin metninde hak sahibi olarak sayılanların arasında, serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bulunmaması büyük bir adaletsizliğe neden olmaktadır.
Zira; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 11 inci maddesinde yeminli mali müşavirlik mesleğinin, genel gerekçesinde ise serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu açıkça belirtilmektedir. Kaldı ki, küreselleşen dünyada iş ilişkileri karmaşık bir hal almış, ihracatlar ve yabancı yatırımlar nedeniyle birçok meslek mensubu sıklıkla yurtdışına seyahat etmek zorunda kalmıştır. Bu nedenledir ki meslek mensuplarımızın Yeşil Pasaport alabilme isteği, haklı bir talep ve beklentidir.
Vergide ayrımcılık kabul edilemez;
2 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 1594 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı avukatlık faaliyetlerinde katma değer vergisi oranları yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Bu Karar ile vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkesi bozulmuştur. Serbest meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesi vergi sistemini bozmaktadır.
Vergilendirmede adaletin temel ilkelerinin bozulması, vergiye gönüllü uyumun ortadan kalkmasına sebebiyet verir.
Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur.
Yüksek KDV oranı sorununun çözülmesi gerektiği konusunda hemen hemen tüm serbest meslek erbapları hemfikirdir. Dolayısıyla bir düzenleme yapılacaksa bu düzenleme tüm serbest meslek faaliyetlerini kapsamalıdır.
KDV’nin indirilmesi, kayıt dışının önlenmesinde önemli bir araç olacaktır. Kayıt dışının önlenmesi için KDV indirimlerini olumlu bulmaktayız.
Ayrıca, KDV’nin serbest meslek hizmetlerinde mutlaka, tahakkuk esasından tahsilat esasına bağlanması gerekmektedir.
Yıllardır dile getirdiğimiz ve yukarıda yinelediğimiz tüm bu sorunlarımızın bir an önce çözüme kavuşturulması talebimiz ve beklentimizdir.
Bilinmelidir ki, tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.”

fb-btn.pngtwt-btn.pngrss-btn.png

google-btn.pngyb-btn.pnginst-btn.png

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

DMCA.com Protection Status
Sayfada sorun olması durumunda,
Lütfen CTRL + F5 ile sayfayı yenileyin